Πληροφορίες για τις γλώσσες - My2ndlanguage
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Αποκτήστε αυτό το Widget


*Οι πληροφορίες για τα πολιστικά στοιχεία είναι στα ελληνικά.

*Οι πληροφορίες για τα πολιστικά στοιχεία είναι στα ελληνικά.


Culture
Gastronomy
English Speaking Countries
Customs and Celebrations
Famous People
Books
Movies
Music

 • Αγγλικά
 • Τη μιλούν περίπου 1½ δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. (=> πάνω από το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού).
 • Είναι η δεύτερη μητρική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη ως ξένη γλώσ
 • Αποτελεί μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ.
 • Η αρχική εξάπλωσή της οφείλεται κυρίως στην ίδρυση αποικιών.
 • Εξαπλώθηκε ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χάρη στα πολιτικά κίνητρα της Αγγλίας που ήθελε να επιβληθεί παγκοσμίως και ίδρυσε το Διεθνή Οργανισμό του Βρετανικού Συμβουλίου.
 • Culture
 • Ο Σαίξπηρ προσέθεσε στην αγγλική γλώσσα περίπου 1.700 λέξεις

Culture
Gastronomie
Pays Francophones
Coutumes et Fêtes
Grandes Personalités
Livres
Films
Musique

 • Γαλλικά
 • Τη μιλάνε περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
 • Είναι η 8η ομιλούμενη, ως μητρική γλώσσα, στον κόσμο και η 4η γενικά.
 • 45 χώρες έχουν τα Γαλλικά ως επίσημη γλώσσα.
 • Είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα αγγλικά.
 • Η Ελλάδα ανήκει στην Παγκόσμια Οργάνωση Γαλλοφωνίας (OIF).
 • Culture
 • Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν Διεθνής Γλώσσα. Σήμερα, μαζί με τα αγγλικά και τα ισπανικά, κυριαρχούν κυρίως στη διπλωματία.

Cultura
Gastronomia
Usanze e Celebrazioni
Personaggi Famosi
Libri
Film
Musica
Moda

 • Ιταλικά
 • Είναι η 4η ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα αγγλικά η 2η ως μητρική.
 • Η Ιταλία είναι από τις σημαντικότερες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο και η 4η στην Ευρώπη.
 • Λόγω της εμπορικής, οικονομικής και τουριστικής της ανάπτυξης της Ιταλίας τα ιταλικά θεωρούνται προσόν στην αγορά εργασίας.
 • Τα ιταλικά έχουν σημαντική θέση στους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού, της μόδας, της αρχιτεκτονικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας.
 • Η Ιταλική γλώσσα εξαπλώθηκε κατά την περίοδο της Αναγέννησης, λόγω της μεγάλης πνευματικής ανάπτυξης της περιοχής. 
 • Cultura
 • Ο αριθμός των ατόμων που επιδιώκουν να μάθουν την ιταλική γλώσσα αυξάνεται σημαντικά χρόνο με το χρόνο.