Βιογραφικό της καθηγήτριας και Μέθοδοι Διδασκαλίας - My2ndlanguage
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Αποκτήστε αυτό το Widget


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

- Σπουδές:
1) Ιταλική Φιλολογία
(1999-2004 ΑΘΗΝΑ)
2) Μεταπτυχιακό:
Οργάνωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων
(2005-2006 AMIENS-ΓΑΛΛΙΑ)
Διπλωματική εργασία : "Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση"
3) Κάτοχος Proficiency
4) Απόφοιτος Σχολής Θεάτρου

- Από το 2000 εώς σήμερα:
Συνεργασία με διάφορα Εκπαιδευτήρια Ξένων Γλωσσών και Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Ιταλικών

- Άλλες Γλώσσες:
Ισπανικά και Τούρκικα.
Σε Αρχάριο Επίπεδο: Γερμανικά και Ρουμάνικα

- Ταξίδια με σκοπό την επαγγελματική και την παιδαγωγική κατάρτιση.

Θεατρικό παιχνίδι

Μέθοδοι
Διδασκαλίας

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Ψυχαγωγικές συναντήσεις

Οπτικο -
Aκουστικές Δραστηριότητες

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

- Σπουδές:
1)Πτυχίο:Ιταλική Φιλολογία
2)Μεταπτυχιακό: Οργάνωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων (ΓΑΛΛΙΑ)
3)Κάτοχος Proficiency
4)Απόφοιτος Σχολής Θεάτρου
- Από το 2000 εώς σήμερα: Συνεργασία με διάφορα Εκπαιδευτήρια Ξένων Γλωσσών και Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Ιταλικών
- Άλλες Γλώσσες: Ισπανικά και Τούρκικα. Σε Αρχάριο Επίπεδο: Γερμανικά και Ρουμάνικα
- Ταξίδια με σκοπό την επαγγελματική και την παιδαγωγική κατάρτιση.