Όροι και κανόνες λειτουργίας - My2ndlanguage
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Αποκτήστε αυτό το Widget


Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας www.my2ndlanguage.com

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας!
Όνομα ιδιοκτήτη : ΓΙΩΤΗ Αικατερίνη
Τηλ. : 6972 226 726
e-mail : katerina_gioti@yahoo.gr
Δημιουργός της ιστοσελίδας : ΓΙΩΤΗ Μαρία
Υπεύθυνος έκδοσης : ΓΙΩΤΗ Αικατερίνη
Webmaster : ΓΙΩΤΗ Μαρία
Επικοινωνήστε με τον Webmaster : giotima@gmail.com
Φιλοξενία ιστοσελίδας : dnhost.gr

Η Ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιείται ως μέσω ενημέρωσης και επικοινωνίας με εσάς. Για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας θα πρέπει να συμφωνείτε ή να τηρείτε τους ακόλουθους Όρους. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να μην τους παραβλέψετε και να τους μελετήσετε προσεκτικά.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε ή να αλλάζουμε τους όρους αυτούς προκειμένου η ιστοσελίδα μας να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού javascript. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για λάθη που μπορεί να προκύπτουν από την κακή χρήση της.

Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας ανήκουν στην ιδιοκτήτη αυτής. Απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή μεταβολή της ιστοσελίδας ή στοιχείων αυτής χωρίς την απαραίτηττη γραπτή άδεια από την ιδιοκτησία. Η μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση της ιστοσελίδας ή στοιχείων αυτής θεωρείται απομίμηση και διώκεται ποινικά. Επιτρέπεται στους χρήστες, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η εκτύπωση τμημάτων της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση, και όχι για εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται η πηγή προέλευσης/ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και ότι πρόκειται για νόμιμη χρήση.

Σχετικά με την πληρωμή μέσω internet η κρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι αποκλειστικά ευθύνη της τράπεζάς σας (web banking) ή της Paypal (πληρωμή μέσω PayPal).