Μέθοδοι Διδασκαλίας - My2ndlanguage
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Αποκτήστε αυτό το Widget


ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μ
Ε
Θ
Ο
Δ
Ο
Ι

Δ
Ι
Δ
Α
Σ
Κ
Α
Λ
Ι
Α
Σ

Θεατρικό Παιχνίδι
Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις και τα συναισθήματά μας. Συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην Κοινωνικοποίηση, τη Δημιουργικότητα, την Ενσυναίσθηση και την Αυτογνωσία μας. Πέρα όμως από την ανάπτυξη όλων αυτών είναι σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων μας και καθιστά τη μάθηση μια αβίαστη και ευχάριστη διαδικασία. Απελευθερώνει τη φαντασία μας και καταργεί τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που υπάρχουν στο υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, καθένας μας έχει τη δυνατότητα, χωρίς το φόβο της αποτυχίας και της απόρριψης να πειραματιστεί, να τολμήσει και, κατά συνέπεια, να αφομοιώσει ασυναίσθητα τα προϊόντα της διδασκαλίας. Ορισμένα είδη Θεατρικού Παιχνιδιού είναι η Παντομίμα, η Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Δράσης, Παιχνίδια με Αντικείμενα, Παιχνίδια Ρόλων…

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
Τα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια αποτελούν ένα διασκεδαστικό και γνώριμο σε όλους μας τρόπο εμπέδωσης της διδακτικής ύλης και κυρίως ανάπτυξης της γλωσσικής μας φαντασίας και ευελιξίας. Μέσω των παιχνιδιών η γνώση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που “κινείται” από το ένα γλωσσικό περιβάλλον στο άλλο, αποδομείται και ανασκευάζεται. Ο στόχος, άλλωστε, κατά την εκμάθηση ενός νέου γνωστικού αντικειμένου είναι η άμεση και αποτελεσματική του χρήση μετατρέποντας τη διανοητική διαδικασία σε μια αυθόρμητη λειτουργία. Τα Εκπαιδευτικά, όπως και τα Θεατρικά, Παιχνίδια δημιουργούνται πολλές φορές από τους ίδιους τους μαθητές για να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα τους, αλλά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Ψυχαγωγικές Συναντήσεις
Είναι ένα σημαντικό στάδιο για την αφομοίωση μιας ξένης γλώσσας και την επαφή με το περιβάλλον που την αφορά. Η γλώσσα δεν είναι μόνο μία σειρά κανόνων και λέξεων. Φέρει έναν ολόκληρο πολιτισμό και εκφράζει τον τρόπο σκέψης εκατομμυρίων ανθρώπων. Ερχόμενοι, λοιπόν, σε επαφή με στοιχεία που συνθέτουν αυτόν τον πολιτισμό είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε και να μάθουμε τη γλώσσα. Επίσης, μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε ή και να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα αυτή στο αυθεντικό της περιβάλλον. Το σημαντικότερο, όμως, όλων είναι ότι, εφόσον αντιληφθούμε κάποια πράγματα που σχετίζονται με τους φυσικούς χρήστες της γλώσσας, θα αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας όσον αφορά το επικοινωνιακό μας κομμάτι, χωρίς να περιοριζόμαστε στις έτοιμες γνώσεις που έχουμε προσλάβει. Είναι σαν να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ένας μηχανισμός και έτσι υποθέτουμε από μόνοι μας, κάποιες νέες ή επιπλέον λειτουργίες του. Οι Ψυχαγωγικές Συναντήσεις αφορούν παρακολούθηση ταινιών, επισκέψεις σε χώρους τέχνης, γαστρονομικές συναντήσεις… Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με άλλα άτομα που μαθαίνουν την ίδια γλώσσα, να ανταλλάξουμε μαζί τους απόψεις και να απελευθερωθούμε επικοινωνιακά.

Οπτικοακουστικές Δραστηριότητες
Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξασκήσουμε την ικανότητα κατανόησης της ξένης γλώσσας μέσα από πράγματα που μας ελκύουν το ενδιαφέρον. Η ακρόαση ενός τραγουδιού, η άμεση ενημέρωση από διαδικτυακά μέσα, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή είναι ενδεικτικά κάποιοι τρόποι άμεσης επαφής με τη γλώσσα. Τα οπτικοακουστικά μέσα συνεισφέρουν στο να απολαύσουμε τη διαδικασία της μάθησης και να ανακαλύψουμε την ψυχαγωγική πλευρά του μαθήματος. Άλλωστε η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι, κατά κύριο λόγο, ψυχαγωγία. Ένα είδος ψυχαγωγίας που μπορεί να μας προσφέρει σημαντικά εφόδια.