Βιογραφικό της καθηγήτριας και Μέθοδοι Διδασκαλίας - My2ndlanguage
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Αποκτήστε αυτό το Widget


Από την ηλικία των 2 ετών τα παιδιά αρχίζουν να παρατηρούν καλύτερα, να ακούν και να μιμούνται. Έτσι είναι η σωστή περίοδος για να έρθουν σε επαφή με μια ξένη γλώσσα. Μέσα από τις αισθήσεις και την παρατήρηση που επιστρατεύουν τα παιδιά σε δραστηριότητες όπως, το παιχνίδι, το τραγούδι κ.α. μπορούν να αρχίσουν να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.

Η ευχάριστη ενασχόληση με τη γλώσσα θα κάνει το παιδί να την αγαπήσει και έτσι, αργότερα, όταν θα χρειαστεί να τη διδαχτεί κατά τα σχολικά του χρόνια, θα την αφομοιώσει με ταχύτητα και ευκολία.

Κάθε παιδί μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα, αρκεί να σεβαστούμε τα ενδιαφέροντά του, να μην το πιέζουμε και να του δώσουμε το χρόνο του, χωρίς να το κάνουμε να νιώθει ότι παρακολουθεί κάποιο μάθημα ή ότι είναι υποχρεωμένο να αποστηθίσει συγκεκριμένα πράγματα. Άλλωστε, η γλώσσα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα παιχνίδι ώστε να μη τη φοβηθούμε και να τη μάθουμε αβίαστα!

    Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι είναι:
  • Τραγούδια
  • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες
  • Ανάγνωση βιβλίων από τον καθηγητή που περιλαμβάνουν εικόνες και αντικείμενα.
  • Παιχνίδια μνήμης.
  • Παιχνίδια με κάρτες.
  • Θεατρικό παιχνίδι κ.α.
Ας διασκεδάσουμε μέσα από μια ξένη γλώσσα και ας γνωρίσουμε ταυτόχρονα φίλους και άλλους πολιτισμούς!

Κόστος: 5/ώρα Κατόπιν συνεννόησης και ανάλογα με το σύνολο των ωρών γίνονται και οικονομικά πακέτα.